Brian Reagan, Actifio CMO, Live on TheCube at VMworld 2018, Las Vegas